sâmbătă, 29 octombrie 2011

Parfumul sincerității


      “Fără sinceritate nu vei reuşi nimic. 
Oricât de şiret şi iscusit vei fi 
şi oricât de bine vei şti să tâlcuieşti şi să aranjezi minciuna,
 ea tot minciună rămâne. 
Vei înşela poate pe un om, o generaţie, două…  
dar timpul... pe el nu-l poţi înşela". 
Alexandru Vlahuță
      
     Tema Poveștii parfumate pentru această săptămână este Parfumul sincerității
      Sinceritatea, o calitate atât de apreciată, dar din ce în ce mai rar întâlnită.
      Am fost învățată să spun mereu adevărul… Dacă spun mereu adevărul, dacă sunt întotdeauna cinstită știu că pot pierde de multe ori… Pot pierde chiar și prietenia cuiva… Pentru că trebuie să le spun celor din jur ce le place urechilor lor să audă ca să nu îi dezamăgesc, să nu îi rănesc… Pot spune însă adevărul, dar să o fac cu dragoste…
      Se spune că originea cuvântului sinceritate provine de la cuvintele sine cera. Cică negustorii de demult reparau vasele de ceramică ce se fisurau în timpul transportului punându-le în ceară fierbinte. Fisura se acoperea și vasul putea fi folosit până când se topea ceara. După ce s-au păcălit de câteva ori, cumpărătorii au înțeles șiretlicul și îi întrebau mereu pe negustori înainte de a cumpăra, dacă vasul este sine-cera, adică fără ceară.
      Cred că și noi trebuie să fim sine-cera, să nu acoperim cu ceară defectele noastre sau ale celor din jurul nostru.
      Oare de ce mințim? Probabil pentru că vrem să fim perfecți… Și ne ascundem după o mască… Dar e atât de comod să fim noi, fără a avea grija măștii…
      Eu vreau să fiu sinceră, să fiu eu însămi, fără mască…

 Au mai scris pe această temă:
Mirela
http://mirelapete.dexign.ro/2011/10/poveste-parfumata-parfumul-sinceritatii/
Lili
http://innerspacejournal.wordpress.com/2011/10/28/sinceritatea-iubirii/
Rokssana
http://rokssana.wordpress.com/2011/10/29/parfumul-sinceritatii/
Carmen
http://vis-si-realitate-2.blogspot.com/2011/10/parfumul-sincertatii.html
Lolita
http://lolitamyinnerthoughts.blogspot.com/2011/10/sinceritatea-un-parfum-unic.html

Max Peter
http://romanianstampnews.blogspot.com/2011/10/poveste-parfumata-parfumul-sinceritatii.html
Daurel
http://daurel.wordpress.com/2011/10/29/despre-sinceritate/
Carmen Dictatura Justiţiei
http://dictaturajustitiei.wordpress.com/2011/10/29/parfumul-sinceritatii/

miercuri, 26 octombrie 2011

Miercurea fără cuvinte (9)


Lasă-mi-te frunză-n palmă
Să citesc cine te-nseamnă.
Te înseamnă vântul, omul?
Pasărea din pom sau pomul?
Scrie cineva din lume?
Te trimite mie anume?
Scrie alb ori verde scrie?
Negru-i scris ca pe hârtie?
Scris de ziuă-i ori de noapte?
Nu. Nu-i scris. Sunt numai şoapte.
         Cântec de frunză - Dominic Stanca  Sursă poezie
           Mai multe despre Miercurea fără cuvinte  
                                    puteți afla de la doamna Carmen.
VĂ  DORESC  O  ZI  DE  MIERCURI
                                            CU CÂNTEC  DE FRUNZE!

vineri, 21 octombrie 2011

Parfumul nobleții


     Tema  Poveștii parfumate pentru săptămâna aceasta este Parfum de noblețe
     Întâi am consultat Dex-ul pentru a mă asigura ce înseamnă noblețe
      NOBLÉȚE s. f. 1. Calitatea de nobil (II); rangul sau titlul de nobil; nobilime (2), nobilitate (1). 2. (Rar) Nobilime (1). 3. Atitudine, însușire morală superioară; caracter nobil (I 1); nobilitate (2). 4. Distincție, eleganță. [Var.: nobléță s. f.] – Din fr. noblesse.

     Și cum “adevărata nobleţe e cea a inimii”, mă voi referi doar la eleganța sufletului. Și ar fi atâtea de spus!... 
     Nu mulți au suflet nobil… Nu mulți aleg să împartă ceea ce au cu cei din jur… Pentru că e mult mai comod să privești doar decât să te dărui altora… 
     Să fii generos înseamnă să ai o inimă mare-mare în care să încapă toți… Uppss!... Toți?... Și cei care-mi fac rău?... Știu, trebuie să îl suport pe colegul ce mă chinuie zilnic, nu am de ales… Dar să fiu generoasă cu el?  Hmmm!… Nu e chiar simplu!… 
     Mă strădui însă zi de zi să fiu bună și frumoasă la suflet...
     Vreau să răspândesc în jurul meu parfumul nobleții!

Au mai scris despre Parfumul nobleții:

miercuri, 19 octombrie 2011

Miercurea fără cuvinte (8)
 Mai multe despre Miercurea fără cuvinte aflați la doamna Carmen .

    Vă doresc tuturor o zi de miercuri-toamnă însorită!

marți, 18 octombrie 2011

Frunza


......................................................................................................................
           Și trecu mult până ce, odată, vântul de toamnă începu să bată. Zilele erau mai răcoroase, nopțile mai reci; cerul arareori curat. Puternic sufla vântul tomnatic! Apusurile erau ca sângele și parcă înroșeau și pământul. Frunza își simți puterile slăbite; cu greu putea să ție piept vântului, care o clătina în toate părțile; câteva tovarășe, smulse, fluturară prin aer, apoi fuseseră duse departe.

           Pasărea îi venea mai rar, nu mai cânta, și asta o mâhnea cumplit.
           Frunza tânjea, se îngălbenea; celelalte, de pe același copac, parcă se îngălbeniseră și mai repede. Începuseră să cadă. Frunza auzea mereu, de acolo, din vârf, foșnetul cobitor al tovarășelor ce o părăseau, strecurându-se ușor, ca o șoaptă, ca o rugăciune, așternându-se jos, într-un lăvicer, pe deasupra căruia vântul alerga grăbit.
           De dimineață până seara, și noaptea, frunzele cădeau întruna. Unele mai repezi, altele mai domoale, legănându-se în aer ca o aripă de fluture, aninându-se de ramuri ca cerând ajutor; numai într-un târziu, dându-se învinse, cădeau, îngropându-se între celelalte.
           Într-o dimineață se sperie. În tot copacul rămăsese numai ea! Ramurile goale se loveau unele de altele, tremurând ca de frig. Deasupra, cerul cu nori greoi ca de bumbac; în largul lui, stoluri întregi de păsări plecau în șir; atunci băgă de seamă că și cuiburile rândunelelor rămăseseră goale.
           Un fior o străbătu și se gândi la pasărea care nu o văzuse de câteva zile. În clipele acestea, când parcă se cutremura la gândul că poate și dânsa va trebui să se desprindă, să moară, ca și celelalte, vederea prietenei pe care o adăpostise atâta i-ar fi fost de ajutor.
           Și pasărea parcă auzi chemarea tovarășei de altădată; veni, dar se opri puțin, pe o altă ramură, ca și când n-ar fi cunoscut locul obișnuit în care cântase; apoi își luă zborul și, în trecerea grăbită, fără să întoarcă măcar capul, lovi cu vârful aripii frunza care, de-abia mai ținându-se, căzu la rândul ei.
           Și lăvicerul de jos nu se mai îngroșă, din ce fusese, cu această, cea din urmă, moartă.

Emil Gârleanu

vineri, 14 octombrie 2011

Parfumul Lunii

  
         Întotdeauna m-a fascinat Luna. Niciodată nu mă satur să o privesc…
        O admir îndelung când se ridică măiastră pe cer… Și-mi place că e atâta liniște în jur…
         Iubesc Luna pentru Lumina pe care mi-o trimite spre a-mi lumina cărarea când în jurul meu e întuneric…   
         Iubesc  Luna pentru strălucirea ce îmi inundă chipul privind-o…
         Luna a fost elogiată prin poezie, muzică, artă…  Am ales și eu câteva "miresme" poetice și muzicale despre Lună.

Mihai Eminescu 
Luna iese dintre codri

Luna iese dintre codri.
Noaptea toată stă s-o vadă.
Zugrăvește umbre negre
Pe lințolii de zăpadă.

Și mereu ea le lungește
Și suind în cer le mută,
Parcă fața-i cuvioasă
E cu ceară învăscută.

Ce gândește? ­ numai norii
Lin se-mbină, se dezbină
Ca fășii de gaz albastru,
Ca și aburi cu lumină.

Lin pin iarbă scotocește
Apa-n prund și-n pietricele.
Florile surâd în taină,
Oare ce-or surâde ele?

Și-s cu neguri îmbrăcate
Lac, dumbravă și pădure.
Stele palid tremurânde
Ard pin negurile sure.

Lumea-n rouă e scăldată,
Lucioli pe lacuri zboară.
Luna umbrei, umbra lunei
Se amestec, se-nfășoară.

Lunecând pe ceruri, norii
Negri-acopăr tot seninul.
Se sting una după alta
Și icoana și suspinul.

Înfășat în întuneric,
Eu nu văd, nu aud șoapte.
Ah, mă simt atât de singur!
Este noapte, noapte, noapte...

                                                                                        Sursă foto
Cătră Lună
Ștefan Octavian Iosif

Lună, tu, care te duci peste zi,
O, ce se-ntâmplă cu tine?
Spune, crăiasă a nopţilor şi
Candelă a nopţilor line!

Torţă de-argint ce spânzură-n cer
Tristă, şi palidă liră.
Taină a nopţii, vrajă, mister,
Cântec în somn ce suspină!

Tu, ce ningi floare de-argint pe alei
Şi argintoase prin ramuri,
Faci ca să picure ploi pe scântei,
Pui poleială pe geamuri.

Tu, ce-n frumoasele nopţi de florar
Şi-n drăgăstoasa lui lună,
Când îşi recapătă versul ei clar
Privighetoarea nebună,

Tu, care spânzuri o candelă sus,
Albă în noaptea cea sumbră,
Şi luminezi pe divinul Isus,
Chipu-i ce luce din umbră,

Tu, ce pe vârfuri de brazi îţi strecori
Horbota, albă podoabă,
Duci în genune albastrele flori
Care pălesc prea degrabă.

Tu, care rătăcitoare năluci
Faci să umble-n portaluri,
Negre fantome aduci la răscruci,
Farmec urzeşti peste valuri.

Tu, care tremuri pe ape uşor
Horbotă albastră şi fină,
Faci un palat strălucit dintr-un nor
Şi îl inunzi în lumină.

Tu, întristatul, tăcutul străjer,
Crai trist de veghe, când ţie
Stelele-ţi spun poveşti de mister,
Tainice-n pacea târzie.

Înger de pază cu braţ de argint,
Crainic al nopţii senine,
Scuturi în orice ascuns labirint
Dulce parfum de verbine.

Tu, ce ne porţi pe drumuri pustii
Până la graniţa zării
Şi străluceşti peste dealuri, câmpii
Şi ape pustii ale mării...
.............................................................
Tu, care tremuri pe trestii şi-arunci
Firele lungi de beteală
Şi rătăceşti prin văi şi pe lunci
Tristă şi alb-ideală.

Tu, ce fecioarele mi le-ncununi
Cu diademe de rază
Şi te-adânceşti printre negre genuni
Unde Satana veghează.

Sunet al nopţii, duh protector!
Rază eternă şi vie,
Duhul meu saltă cuprins de fior
Şi preamărire-ţi cânt Ţie!

 Sarah Brightman


Au mai scris despre Parfumul Lunii - Poveste parfumată între bloggeri:
Mirela
http://mirelapete.dexign.ro/2011/10/luna-moon-perfume-poveste-parfumata/

 Lili
http://innerspacejournal.wordpress.com/2011/10/14/jurnal-de-bord-15-miresme-de-luna/

Vero

http://verovers.wordpress.com/2011/01/22/luna-i/

Gina

http://incertitudini2008.blogspot.com/2011/10/singura-craiasa-noptii.html

Daurel

http://daurel.wordpress.com/2009/07/19/iulie-1969-aselenizarea-gestionarea-succesului/

 Luna Patrata
http://lunapatrata.wordpress.com/2011/10/15/lunatu-printesa-noptii/

Max Peter

http://romanianstampnews.blogspot.com/2011/10/nascut-din-otelul-de-la-resita-made.html

Gabi
http://g1b2i3.wordpress.com/2011/10/15/poveste-parfumata-primii-oameni-pe-luna/#comments
Carmen Dj
http://dictaturajustitiei.wordpress.com/2011/10/15/4652/  
Carmen
http://vis-si-realitate-2.blogspot.com/2011/10/luna-poveste-parfumata.html

miercuri, 12 octombrie 2011

Miercurea fără cuvinte (7)

 " Pe-o margine de lume
Ca pe o bancă goală
Să stăm...
Cerul,
Sub tălpi mi s-ar întinde... "

Mai multe despre Miercurea fără cuvinte găsiți la doamna Carmen
Vă doresc tuturor o zi de miercuri plină de frumusețile Toamnei!

vineri, 7 octombrie 2011

Plimbare parfumată prin pădure...

Herbst im Park
                                                                                             Sursă foto

                                                 Dragă Pădure,

            Întotdeauna mi-a plăcut  să-ți ascult foșnetul, cântecul, bucuria, oftatul prelung sau plânsetul cu lacrimi de stele…
           Mi-ai oferit atâta bucurie și odihnă sufletului!... Iar eu… eu nu ți-am mulțumit niciodată… Nu prin cuvinte…
           Mi-e greu să descriu în cuvinte farmecul tău presărat prin anotimpurile copilăriei mele…
           Primăvara, am privit mereu cum soarele îți săruta ramurile dezgolite și ți-am ascultat mugurii plesnind de bucurie. Aveai miros de pământ umed, amorțit, dar dornic să reînvie… Mi-ai dăruit covor de ghiocei și speranță în suflet cu fiecare fir de iarbă verde…
           Vara, mi-ai încântat ochii cu flori oglindite în senin de cer și mi-ai umplut inima cu soare și dragoste. Mi-ai dăruit miresme de parfum delicat de flori.  Ți-ai întins ramurile protectoare și m-ai ocrotit oferindu-mi răcoare și o clipă de răgaz în suflet…
           Toamna, ai ruginit tristețea și mi-ai oferit bucurie în culori vii pictate de penelul tău iscusit… Parcă prea mult răsfăț și risipă de soare și galben pe frunze… Cu miros de ploaie binefăcătoare mi-ai înviorat mereu ființa…
            Iarna, mi-ai pus în palmă fulgi de nea și m-ai lăsat să-ți fac îngeri în zăpadă. Ai chemat-o pe Regina Gheții pentru mine și mi-ai înflorit obrajii cu bujori. Miresmele tăcerii tale m-au îndemnat să-ți ascult și să-ți respect liniștea…
             Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că întotdeauna mi-ai fost îndemn spre visare… Mulțumesc pentru visele pornite din mângâieri de soare printre ramuri de stejar bătrân… La umbra ta mi-am odihnit deseori fruntea, în timp ce tu mă mângâiai și îmi șopteai povești cu glas de vânt…
             Promit să-ți fiu mereu aproape și să te ocrotesc!
             Mulțumesc, draga mea Pădure, pentru darurile tale fermecate!

Cu drag,
Al Tău Copil

Poveste parfumată între bloggeri pornită de la doamna Mirela Pete

Au mai scris pe aceeași temă :

Leapșă (4)

  Am primit de la doamna Corinaleapșă drăguță pentru care îi mulțumesc. M-am grăbit să o completez pentru a o posta...

                             
                  Filmul pe care l-ați vizionat de cele mai multe ori…
     ” Singur acasă"

        Anotimpul preferat…
           Vara – soarele și căldura îmi umplu sufletul de bucurie...

        Unde mergeți vara aceasta?
 Am fost în Italia, Elveția și Austria și bineînțeles în România - Cluj, Sighișoara, Sinaia...

                    Cartea pe care o iubiți cel mai mult…
                   ” Micul Prinț ” - Antoine de Saint Exupery

                 Serialul la care vă uitați cu plăcere…
     iCarly – Nickelodeon
 
                   Aveți ticuri verbale? Dacă da, care sunt?
         ” Habar n-am!”

                     Dacă ar fi să vă descrieți în trei cuvinte…
                          Ambițioasă, creativă, vioaie…
 
                      Orașul în care v-ar place să locuiți… 
  Într-un oraș micuț dar cu posibilități diverse de petrecere a timpului liber…

                 La ce oră v-ați trezit azi și de ce?
                   La ora 8.00 ca să învăț pentru școală.

            Ce gen de muzică preferați?
                   Îmi plac toate genurile de muzică – fără manele. Dar prefer muzica pop..


    Ce formație recomandați?
   Sunrise Avenue

O dau mai departe surorii mele, Miriam
 și oricui dorește să o preia...

miercuri, 5 octombrie 2011

Miercurea fără cuvinte (6)


Mai multe despre Miercurea fără cuvinte puteți afla la

Vă doresc o zi de miercuri  plină de miresme alese de  toamnă!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...